Celpoxâ

Aeratsiooniseadmed Reoveepuhastitesse.
Bioreaktorid Celpox
Soojuse efektiivne eraldamine aktiivmudapuhastist
Celpox soojusvaheti

Firma CELPATEKNIK AB ( Rootsi)

Bioreaktor Celpox  on uut tüüpi seade aktiivmudasegu õhustamiseks reoveepuhastites. Tänu suurele energiatihedusele ja intensiivsele segunemisele reaktsioonitorus on hapnikusiirdejõudlus väga suur ning aktiivmudaorganismide orgaanilise aine omastamine kiire. Tõhus hapnikusiire bioreaktoris saavutatakse suhteliselt väikese energiakuluga

1910 Rockhammar 2 114 Celpox 1273 Kõrgessaare 12

Bioreaktoreid Celpox saab paigaldada mis tahes kuju ja suurusega aerotanki – nii olemasolevasse kui ka kavandatavasse.

Bioreaktori Celpox  jõudlust on hapnikuanduri juhtimisel lihtne reguleerida vastavaks aktiivmuda hapnikutarbele ning see võimaldab väikese reostuskoormusega perioodidel energiat kokku hoida (töötab ainult üks kahest ringluspumbast).

Bioreaktor Celpox  on kergesti teenindatav, täielikult mehaaniline seade, mille ainsad liikuvad osad on kaks väikese pöörlemissagedusega aksiaalpumpa. Kõik teenindatavad sõlmed paiknevad pealpool veepinda. Seetõttu ei ole vaja aerotanki bioreaktori hooldamiseks või remontimiseks tühjaks lasta.

Celpoxe  valmistatakse mitmes suuruses
Celpoxi  saab varustatada lisaseadmetega .
Celpoxi  saab varustada soojusvahetiga, et lihtsal ja tõhusal moel kasutada puhastatava reovee soojust.
Celpoxi  saab varustada seadmega efektiivseks fosforisadestuskemikaali annustamiseks aerotanki
Celpoxi  abil abil saab reovette lahustada mis tahes gaasi.
Celpoxi  saab seadistada puhta hapniku lahustamiseks reovette.
Celpox  on seade, mida saab kasutada mitmesuguse päritoluga reovee puhastamiseks eri kuju ja suurusega aerotankides.
Celpoxe  võib paigaldada ujukitele
Celpoxe  saab valmistada , arvestades reoveepuhasti spetsiifikat ja erinõudeid.
Celpox  on väga mitmekülgne ja paindlik seade, mis sobib mis tahes ehitusega aktiivmudapuhastisse

1910 Rockhammar (Rootsi)

Spetsifikatsioon
Celpox 955 Celpox 1273 Celpox 1910
Reaktsioonitoru läbimõõt mm: 955 1273 1910
Vee sügavus H1               m: 2,5-12 2,5-12 2,5-12
Seadme kõrgus veepinnast H2                 mm: 1900 2100 2100
Aerotanki maksimaalne maht ühe Celpoxi kohta (m2) ~250 (50) ~750 (150) ~1200 (280)
Mass (H1=4 m)               kg: ~900 ~1400 ~2500
Materjalid : SS 1311-2343 SS 1311-2343 SS 1311-2343
Mootorite võimsus N        kw : 4,0 7,5 15,0
Hapniku siirdejõudlus (SOTR) kgO2/h 25 45 90
Tootmine ja Müük

AS J.I.T. omab firma Celpateknik AB litsentsi bioreaktorite Celpox tootmiseks ja turustamiseks. Bioreaktorid valmistatakse roostevabast terasest firma Celpateknik AB jooniste järgi. Seadmeid müüakse projektimüügi korras. Kohalevedu, paigaldamine ja häälestamine on bioreaktori hinna sees.

Sobiva bioreaktori valimine

Sobiva(d) bioreaktori(d) valivad ASi J.I.T. või Celpateknik AB spetsialistid arvestades reovee omadusi ning aerotanki suurust ja kuju. AS J.I.T. on valmis pakkuma komplektseid lahendusi reovee bioloogilise puhastamise läbiviimiseks koos selleks vajalike seadmetega.

Bioreaktori rentimine

AS J.I.T. rendib bioreaktorit Celpox aktiivmudapuhastite õhustusjõudluse taastamiseks või suurendamiseks. Keskmine rentimisaeg 0,5–1,5 aastat.

Varuosad

Varustame bioreaktoreid originaalvaruosadega.

Bioreaktorite müügijärgne teenindus

ASi J.I.T. kvalifitseeritud spetsialistid pakuvad järgmisi teenuseid:

  • bioreaktorite järelhäälestamine ning aktiivmudapuhastuse tehnoloogiline häälestamine
  • bioreaktorite graafikujärgne tehniline hooldamine (lepingu alusel);
  • bioreaktorite korrastamine, remontimine ja uuendamine.
Juhendmaterjalid bioreaktorite Celpox kasutajale
pdf Celpox 955 teenindusjuhend pdf Celpox 1273 teenindusjuhend pdf Tööohutuseeskirjad Celpox seadmete kasutajale
Celpox soojusvahetussüsteem

Celpox soojusvahetussüsteem on loodud efektiivseks soojusenergia eraldamiseks reoveepuhastusseadmest jaama ruumide kütteks ja sooja vee tootmiseks.

Tööprintsiip

Piirituse või glükooli lahus ( soojusvaheti töölahus) ringleb läbi Celpox bioreaktori reaktortoru ümber asetseva soojusvaheti kesta.
Aktiivmudapuhastis olev soojus kantakse üle ringlevale jahutusvedelikule nii soojusvaheti reaktortoru siseseina, kui välisseina kaudu. Bioreaktori Celpox reaktsioonitorus ja väljaspool toimuvad tugevad turbulentsprotsessid tagavad maksimaalse soojuse ülekande jahutusvedelikule. Salvestatud soojuse transportimine edasiseks kasutamiseks toimub tööstuslikult toodetavate soojuspump seadmetega.

image017

Soojasõlm Vändra
Reoveepuhastusjaamas

image013

Soojasõlm Aseri
Reoveepuhastusjaamas

image015

Soojasõlm Kaarlijärve (Estover Juustutööstus, Tartumaa)
Reoveepuhastusjaamas

image021image019

Ehitus

Celpox bioreaktori reaktsioonitoru on varustatud topeltkestaga, mille sees kulgeb spiraalne metallvöö, tekitades pika kanali ümber reaktori toru, soojusvaheti vedeliku liikumiseks. Madala temperatuuriga jahutusvedelik suunatakse soojusvahetisse mahuti põhjalähedalt, suundudes edasi spiraalselt ülespoole. Väljutamine toimub reaktortoru ülaosast veepinna lähedalt.
Pikaajalise töö kogemus näitab, et tänu intensiivsele liikumisele kokkupuute tsoonis aktiivmudaga puudub igasugune ülekandepinna kattumine (takistab soojuse ülekannet). Viimane on enamlevinud probleem soojusvahetite kasutamisel tavaaeratsioonisüsteemides.

Soojusenergia ülekanne

Soojusenergia tulem jahutusvedeliku voolukiirusel 240 l/min on järgmised:

Vee temperatuur aktiivmudapuhastis 4-7 oC
Celpox 955        60 kW
Celpox 1273      90 kW

Vee temperatuur aktiivmudapuhastis 15 oC
Celpox 955        105 kW
Celpox 1273      135 kW

image023

 Paigaldatud Celpox soojusvahetid

Alfta RVP ( Rootsi) 1 Celpox 1273
Munnkfors RVP (Rootsi) 2 Celpox 955
Aseri RVP ( Eesti) 2 Celpox 955
Vändra RVP ( Eesti) 1 Celpox 955
Kaarlijärve RVP (Tartumaa, Eesti)   1 Celpox 1273
pdf Soojusvaheti Celpox