AS J.I.T.

Reoveepuhastus, projekteerimine
 Logo_läbipaistva_taustaga

AS J.I.T. tegutseb juba alates 1994 aastast                                                                  

Firma pädevusvaldkond on reoveekäitlusseadmed ja -tehnoloogiad. Kogemusi on meil sellel alal alates 1986. aastast. Pakume terviklahendusi olme- ja tootmisreovee käitlemiseks – nii uute puhastite rajamiseks kui ka olemasolevate rekonstrueerimiseks.

Alates 08.04.2015 on AS J.I.T. ja  AS Sektoron ühinenud.
Ühinemislepinguga saab tutvuda  allolevalt lingilt:

ÜHINEMISLEPING

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=755804

Alates ühinemislepingu jõustumisest on lisandunud üldehituslik ehitamise tegevusvaldkond.

Meie ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika on järgmine:

 • Täidame põhjendatud ja lepingulised ning seaduslikud klientide nõuded.
 • Täidame kõiki keskkonnaalaseid nõudeid ja oleme hoolivad keskkonna suhtes ning parandame seda läbi oma pakutavate toodete.
 • Oleme innovaatilised ja parendame pidevalt oma tegevusi.
 • Tagame oma klientidele igakülgse rahulolu.

J.I.T AS juhtimissüsteemi käsiraamatuga on võimalik tutvuda meie kontoris aadressil Iva tee 9, Mäeltküla, Viljandi vald, Viljandimaa.

Tooted ja teenused

Metallitooted, metalli töötlemine, metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus

Reoveepuhastite rekonstrueerimine ja rajamine

Reoveepuhastite tehnoloogilised seadmed müük, paigaldus, teenindamine ja remont

Reoveepuhastite tehnoloogilised projektlahendused, projekteerimine ja konsultatsioon

Kokkuvõtvalt pakume:

 • tehnoloogilisi lahendusi olme- ja tootmisreoveepuhastite rajamiseks ja rekonstrueerimiseks;
 • reovee aktiivmudapuhastite komplekteerimist seadmetega (pumplad, eel- ja järelpuhastusseadmed, settekäitlusseadmed) ning nende paigaldamist ja häälestamist;
 • muud reoveepuhastite rekonstrueerimisega seotut: metallkonstruktsioonide valmistamist ja paigaldamist, elektri- ja automaatikatööde tegemist;
 • hankejärgset kliendituge: seadmete hooldamist, varuosade tarnimist ja remonttööde tegemist;
 • nõustamist: reoveepuhastite häälestamine, puhastustehnoloogia täiustamine, reoveepuhasti personali väljaõpe, proovide võtmine keemiliste analüüside tegemiseks;
 • tarnime:
  • seadmeid reovee mehaaniliseks eelpuhastamiseks;
  • aeratsioonisüsteeme aktiivmudapuhastite jaoks;
  • nõrutus- e dekantertsentrifuuge reoveesette tahendamiseks;
  • masinaid reoveesette aunkompostimiseks.
 • metallkonstruktsioonide valmistamist nii süsinik- kui roostevabast terasest

Registreeringud

 • EH 10208983-0001 Ehitusettevõtt
 • EK 10208983-0001 Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid
 • EP 10208983-0001 Projekteerimine

Teostatud tööd

Pildigalerii