image Aseri RVP Reoveepuhastite rajamine 1

Kambja Aleviku Reoveepuhasti, Tartumaa

 

Asukoht Kambja Vald, Tartumaa
Operaator Cambi OÜ
Ehitaja/ rajamise aeg Taskar OÜ/ 2014-2015
tehnoloogiline projekt AS J.I.T.
Tehnol. seadmete paigaldus AS J.I.T.

Reovee iseloom- Olmereovesi 750 ie

Reovee ööpäevane kogus 100 m3/d max 250 m3/d
7-20 m3/h
BHT7 45 kgBHT/d
Üldlämmestik 9 kgN/d
Üldfosfor 1,5 kgP/d

Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus: Automaatne võreseade ( võrepilu 3 mm)

Aktiivmudapuhastus SBR:

Protsessimahuti kogumaht ( 1 liin) Vtot=150 m3

Kogumismahuti V=80 m3

Aeratsiooniseade : Celpox 955 ( mootor 3 kW)

Dekanterseade LD100, tootja GAA

Mudatöötlus: mudatihendi- kogumismahuti ( 1,8-2,2 %KA)

Mudakäitlus: puudub

Puhastatud vee näitajad ( 08, 2016)

Reovesi puhastusse
BHT7 330 mg/l
Hõljum 420 mg/l
Üldlämmastik 68 mg/l
Üldfosfor 11 mg/l
Puhastatud vesi
BHT7 6,0 mg/l
Hõljum 4,7 mg/l
Üldlämmastik 4,8 mg/l
Üldfosfor 1,7 mg/l

Energiatarve ( kogu puhasti 2015 a keskmine) :1,2 kWh/m3