Annustüüpi (SBR; CWSBR ) reoveepuhastuse tehnoloogiad ja seadmed
Firma G.A.A. Ges .für Abwasser-und Abfalltechnik mbH ( Saksamaa)

Pikaajalised kogemused ja üle 100 referentsi üle maailma annuspuhastite ehituses ja seadmestamisel.

Püsiva veetasemega annuspuhastussüsteem ( Constant Water Sequence Bach Reactor) on uudne tehnoloogiline lahendus, mis sobib kasutamiseks nii olemasolevate puhastite ja biotiikide ümberehitamiseks kui ka uute puhastite rajamisel.

Dekanterseadmed annuspuhastitele

Pakume täislahendust ,komplekteerime ja hangime seadmeid SBR v CWSBR tüüpi reoveepuhastite rajamiseks.

image003

Lineardekanter SBR reaktoris Paide Reoveepuhastusjaamas

image005

image007

Lineardekanter SBR reaktoris Kohila Reoveepuhastusjaamas

Muutuva veetasemega annuspuhasti – SBR tehnoloogia

Kuigi annuspuhastust (SBR tehnoloogia) tunti juba 20. sajandi algul, võimaldas alles programmjuhtimine muuta selle püsiläbivooluga puhastite suhtes konkurentsivõimeliseks.

Juba 20 aastat on GAA projekteerinud ja ehitanud annuspuhastuse tehnoloogial rajanevaid reoveepuhastussüsteeme.

image011              955 Kambja SBR

Referents Eestis: Kohila reoveepuhastusjaam                Referents Eestis: Kambja reoveepuhastusjaam

Püsiva veetasemega annuspuhasti – CWSBR tehnoloogia

Toetudes pikaajalisele kogemusele arendas GAA välja nn püsiva tasemega annuspuhastuse tehnoloogia (CWSBR-tehnoloogia ), milles puudub vajadus ühtlustus- kogumismahuti rajamiseks. Veetase mahutis ei muutu, võimaldades  sellega vähendada rajatise ehitusmahtu.

Püsiva veetasemega annuspuhasti vastab viimastele Saksamaa ja Euroopa reoveepuhastusstandarditele (ATV-standarditele) ning see lubab neid kasutada igal pool maailmas.

CWSBR-puhasti on esimene valik, kui on vaja väikeste kuludega ehitada uut reoveepuhastit või ümber seadistada olemaolevaid biotiike, nii et puhastus oleks niisama tõhus kui suures annuspuhastis. Kümneaastased kogemused on näidanud, et see odav lahendus rahuldab kõiki moodsale reoveepuhastile seatavaid nõudeid. Maailmas rajatud püsiva veetasemega annuspuhastid, mille koormus on 800 kuni  210 000 ie,  on osutunud sobivaks olmereovee puhastamiseks nii maal kui ka linnas. Nad on olnud töökindlad ning suutnud reovee nõuetekohaselt vabastada kõigist võõristest

image013