image Loksa RVP image Estover Rannu

KOHILA LINNA  REOVEEPUHASTI,  RAPLAMAA

Kohila

Asukoht Kohila Linn, Raplamaa
Operaator AS Kohila Maja
Ehitatud 2012 ( AS Nordecon)
Seadmete , torustike paigaldus AS J.I.T.
Projekt: AS Nordecon, AS J.I.T ; GAA GmbH

Reovee iseloom : Olmereovesi Kohila Linnast 6500 ie

Dimensioneeritud näitajad

Reovee ööpäevane kogus

Keskmine tunnikoormus

880 m3/d (max 1400 m3/d)
60-80  m3/h (max 200 m3/h)
BHT7 350 kg/d
Üldlämmastik 70 kgN/l
Üldfosfor 13  kgP/l

 Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus: Automaatne Võre, aereeritav liivapüünis

Aktivmudapuhastus SBR tehnoloogia:

Protsessimahuti kogumaht (2 liin) Vtot= 1900 m3

Kogumis-ühtlustus- akumulatsioonimahuti V=500 m3

Aeratsiooniseadmed: Aerzen; Oxyflex

Dekanterseade: GAA LD250DT (380 m3/h)

P- eraldamine – Bio-P; keemilise koagulantsadestus

Mudatöötlus: Aereeritav mudatihendusmahuti ( ca 1,8-2,2 % kuivainet).

Muda tahendus : Kruvipress Huber RoS3 Q440

Reovee puhastus ( 2012):

Reovesi puhastusse  Reovee hulk 370  m3/d
BHT7 630-1300  mg/l 233- 480 kg/d
Hõljum 700-1100 mg/l
Üldlämmastik 72-113  mgN/l 42 kgN/l
Üldfosfor 8,6-28 mgP/l 10 kgP/l
Puhastatud vesi  (2012) BHT7 3,8-4,7 mg/l
KHT 43 mg/l
Hõljum 4-11 mg/l
Üldlämmastik 8,8-12 mgN/l
Üldfosfor  0,23-1,3 mgP/l
Elektrienergia kulu (puhasti kokku) aasta keskmine 1,5 kWh/m3