image Nõo RVP image Kohila RVP

LOKSA LINNA  REOVEEPUHASTI, HARJUMAA

Loksa

Asukoht  Loksa Linn, Harjumaa
Operaator OÜ Loksa Haljastus
Rekonstrueerimine 2012 ( OÜ Taskar)
Seadmete , torustike paigaldus AS J.I.T
Projekt AS J.I.T

Reovee iseloom  Olmereovesi Loksa linnast ja Loksa Laevaremonditehasest 4000 ie

Dimensioneeritud näitajad

Reovee hulk 600-1036 m3/d (max 2500 m3/d)
30-60  m3/h (max 280 m3/h)
BHT7 240 kg/d (max 300 kg/d)
Üldlämmastik 44 gN/l
Üldfosfor 7,2  kgP/l

Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus: Automaatne Võre, liivapüünis, Kombiseade  Eco-Comby 30

Aktivmudapuhastus :

Protsessimahuti kogumaht (2 liini) Vtot = 1200 m3

Sellest aereeritav mahuti (2 liini) Vaer = 600 m3

Aeratsiooniseadmed: Celpox 1273 , 2 seadet

N- eraldusmeetod: Nitrifikatsioon- Denitrifikatsioon

P- eraldusmeetod: Bio-P; keemilise koagulantsadestus

NB! Põhiliselt kasutuses üks puhastusliin

Mudatöötlus:Muda tihendus-kogumismahuti ( ca 1,0-1,5 % kuivainet).

Muda tahendus : Tsentrifuug ANDRITZ D2 LL

Reovee puhastus ( analüüsid 2012):

Reovesi puhastusse Reovee hulk 700-1000  m3/d
BHT7 260  -420 mg/l kuni  260 kg/d
Üldlämmastik 47-86   mgN/l 32 kgN/l
Üldfosfor 8-11 mgP/l 5,6 kgP/l
Puhastatud vesi  (2012) BHT7 3-5  mg/l
KHT 32 mg/l
Hõljum 7,7-9,6 mg/l
Üldlämmastik 12-13 mgN/l
Üldfosfor 0,74-1,4 mgP/l