image Põltsamaa RVP image Loksa RVP

NÕO ASULA , NÕO LIHATÖÖSTUSE REOVEEPUHASTI , TARTUMAA

Nõo

Omanik AS Emajõe Veevärk
Puhasti ehituse aeg 2002 AS E Ehitus ( Projekt AS Kobras)
Laiendus 2009 AS K&H (Projekt Keskkond ja Partnerid OÜ)

Reovee iseloom: Heitvesi Nõo asulast ja Nõo Lihakombinaadist , 5800 ie, maks 10000 ie

Dimensioneeritud näitajad

Reovee hulk 500-750 m3/d 60-80 m3/h
BHT7 260-350 kg/d
Üldlämmastik 45-60 kgN/l
Üldfosfor 8,5-11 kgP/l

Siseneva reovee näitajad 2013-2014

keskm min max
mg/l mg/l mg/l
Hõljuvaine 630 95 1300
BHT-7 1908 680 4300
N-üld 200 80 540
P-üld 62 12 200
Rasvad 192 44 510

Puhasti reostuskoormus

keskm min max
kg/d kg/d kg/d
Hõljuvaine 63 10 130
BHT-7 191 68 430
N-üld 20 8 54
P-üld 6 1 20
Rasvad 19 4 51

 Tehnoloogia

Eelpuhastus; Kruvivõre, horisontaalne liivapüünis

Aktivmudapuhastus:

Puhasti üldmaht         470-515 m3

Segamiskamber          145-190  m3    Hv=3,5-4,5 m

Aeratsioonikamber     325 m3            Hv=4,5 m

Aeratsiooniseadmed:  Bioreaktor  Celpox 955   2 tk

Järelsetiti:

Maht                           65 m3

Pindala                       30 m2

Mudatöötlus: Liigmuda kogumismahuti 20 m3; Kruvipress Huber RoS-3Q

Teostatud analüüsid  puhasti väljavoolust:

keskm min max
mg/l mg/l mg/l
Hõljuvaine 8,1 2,9 10
BHT-7 6,0 4,3 7,1
N-üld 3,8 1,7 5,3
P-üld 1,4 1,1 1,6