image Vändra RVP image Nõo RVP

 PÕLTSAMAA  LINNA JA TÖÖSTUSE REOVEEPUHASTI

Põltsamaa

 

Asukoht Põltsamaa Linn
Puhasti omanik Põltsamaa Varahaldus OÜ
Projekteerija AS Eesti Projekt
Ehitatud 1970-ndad lõpp
Rekonstrueeritud aeratsioon, mudatöötlus 2005 ( AS K&H; AS J.I.T)
Rekonstrueeritud pumpla, eeltöötlus 2007
Rekonstrueerimine laiendus 2011 (Nordecon AS; AS J.I.T.)

Reovee iseloom  

Põltasamaa linn ca 6000 ie ( ühiskanalisatsiooniga ühendatud)

OÜ E-Piim Piimatööstus; AS Felix Toiduainete tööstus

Koormusele 25 000 ie, maksimaalne 33 000 ie (2000 kgBHT/d)

Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus: Rehavõreseade pumplas; Liivapüünis, ühtlustusmahuti

Aktivmudapuhastus :

Protsesimahuti maht kokku V tot = 2920 m3; Veesügavus H=3,4 m

Horisontaalne järelsetiti S= 352 m2

Aeratsioon: Bioreaktor Celpox -1273   10  kompl.

Lämmastiku eraldamine nitrifikatsiooni-denitrifikatsiooni meetodil ja assimilatsiooni teel bakterirakku

P- eraldus: Bio-P protsess+ keemiline simultaansadestus (vajadusel)

Kaks horisontaalset järelsetitit, varustatud mudakraabiga ( tootja DEWA)  S= 352 m2

Mudatöötlus:

Tagastuva muda regenereerimine (regeneraator)

Liigbiomuda tihendamine  2,5-3,0 % kuivainet ),  mudaladu V=70 m3

Tihenenud muda tahendatmine dekanterttsentrifuugiga . Tahemuda 18-20 %KA kogumine MultiLift konteinerisse . Äravedu Põltsamaa Jäätmekäitlusjaama v Tartu Reoveepuhastusjaama

Seadmed:  2 Dekantertsentrifuugi PIERALISI FP 600 2 RS. 15 kW ( 120 kg/h)

Järelpuhastus:  biotiikides

Reovee puhastus :

Reovesi puhastusse Reovee hulk 1000-1600 m3/d
 BHT7  1400 mg/l     max 2240 kg/d
 Hõljum  600 mg/l          max 960 kg/d
 Üldlämmastik  79 mgN/l         max 126 kgN/l
 Üldfosfor  30 mgP/l         max 48 kgP/l
 PH  4-9
Puhastatud vesi  väljavoolus ( 2007)  BHT7  9,6 mg/l            99 %
 Hõljum  30 mg/l
 Üldlämmastik  13 mgN/l           84 %
 Üldfosfor  1,2 mgP/l          96 %
Biotiigi väljavool ( 2007)  BHT7  1,6 mg/l
 Hõljum  9,0 mg/l
 Üldlämmastik  11 mgN/l
 Üldfosfor  1,0 mgP/l