Põltsamaa Vald, Lustivere Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia. Seadmete hange ja paigaldus
Tartu Linna Reoveepuhastusjaam Bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine. Aeratsiooniseadmete hange ja paigaldus. Muda komoposteerimisseadmete hange
Järvakandi asula Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia. Seadmete hange ja  paigaldus.
OÜ Viru Kalatööstuse tootmise jääkvee lokaalpuhastusjaama rajamine Tööprojekti koostamine, seadmete  paigaldus, protsessi häälestus
Rakvere Linna Reoveepuhastusjaam konsultatsioon Niitjate bakterite elimineeerimine klooritöötlusega – konsultatsioon, tööstuslikud katsetuse läbiviimine
Paide Linna Reoveepuhastusjaamkonsultatsioon Bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine. Aeratsiooniseadmete hange ja paigaldusKonsultatsioon; biomuda settimisomaduste parandamine kontaktselektsiooniga.
Rapla Linna Reoveepuhastusjaam konsultatsioon Niitjate bakterite massilise arenemise peatamine klooritöötlemisega- konsultatsioon, tööstuslike katsetuse läbiviimine
Valkla Hooldekodu kanalisatsioonipumpla  rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus, elektri ja automaatikatööd
Kupiskise linna Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine ( Leedu) bioloogiline aktiivmudapuhasti  Tööprojekti koostamine, seadmete hange ja paigaldus.
Painküla AS Werol Tehased Reoveepuhastusjaam , rekonstrueerimine bioloogiline aktiivmudapuhasti  seadmete hange ja paigaldus
Tallinna linna Ülemiste kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine Torustiku ja toruarmatuuri paigaldus, seadmete paigaldus
Tallinna linna Õitse tn kanalisatsioonipumpla rajamine Pumpla seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus
Kiviõli asula kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus,
Tallinna linna Peterburi mnt Akzo Nobel kanalisatsioonipumplate rajamine Torustiku ja toruarmatuuri paigaldus, seadmete paigaldus
Tori-Selja Piimaühistu, Selja asula ja Juustutööstus  Reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine – 5000 ie bioloogiline aktiivmudapuhasti . Tööprojekti koostamine, osa tehnoloogia, seadmete hange, seadmete ja torustiku paigaldus.
Kõrgessaare Vald Viskoosa asula ja kalatööstuse reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine 12500 ie bioloogiline aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine. Tööprojekti koostamine, seadmete hange ja paigaldus, kontruktsioonide valmistamine  ja paigaldus. Purgla hange ja paigaldus
Tallinna linna , Tartu mnt 99 sadevete kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine Seadmete hange ja paigaldus, torustiku ja toruarmatuuri paigaldus.
Kääriku reoveepuhasti rekonstrueerimine Metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus
Pärnu linna kanalisatsioonipumplate rajamine Kompaktpumpla hange ja paigaldus.
Ambla Valla biolagunevate jäätmete käitlemine Ambla Valla biolagunevate jäätmete käitlemise arenduskava koostamine
AS Biodiesel Paldiski, tootmise jääkvee lokaalpuhastusjaama rajamine Tööprojekti koostamine
Nõo asula , lihatööstuse reoveepuhastusjaam 4400 ie Bioloogilisese aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine seadmete hange ja paigaldus
Põltsamaa, Lossi tn pumpla rekonstrueeirmine seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus.
Priportovo linna reoveepuhastusjaam (Ukraina)  rekonstrueerimine 16 000 ie mudatöötluse rekonstrueerimine (aeroobne stabilisatsioon), tehnoloogia, seadmete hange ja paigaldus
Illitsevski linna reoveepuhastusjaam ( Ukraina) bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine, tehnoloogia valik, seadmete hange ja paigaldus.
Bar linna (Ukraina) reoveepuhastusjaam  18000 ie Tehnoloogilise eelprojekti koostamine
Ukrainka linna ( Ukraina) reoveepuhastusjaama tehnoloogia 13 000 ie Aktiivmudapuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise eskiisprojekti koostamine
Pervomaiski linna reoveepuhastusjaama tehnoloogia  50000 ie Eelprojektdokumentatsiooni koostamine, (tehnoloogia). Reoveepuhasti tööprojekti koostamine (reovee eeltöötlussõlm)
Põltsamaa Linna reoveepuhastusjaamRekonstrueerimine I etapp 16 000 ie Bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine seadmete hange ja paigaldus.
Mudatöötlusseadmete hange ja paigaldus, tehnoloogiline häälestamine.
metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus.
Tallinna linna Hiiu kanalisatsioonipumpla rajamine Torustiku ja toruarmatuuri paigaldus, seadmete paigaldus
Keila Linna rõhutõstejaama rekonstrueerimine Torustiku ja toruarmatuuri paigaldus, seadmete paigaldus
Rockhammari Paberitööstuse (Rootsi) reoveepuhastusjaam Aeratsiooniseadmete hange , seadmete paigaldus
Duvbacken reoveepuhastusjaam (Rootsi) Aeratsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Seadmete hange ja  paigaldus
Pärnu Linna Reoveepuhasti rekonstrueerimine mudatöötlussõlme rekonstrueerimine. Seadmete hange, paigaldus, häälestamine.
Torustiku paigaldus.
AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam Mudakäitluse rekonstrueerimine seadmete hange
Kodila reoveepuhastusjaam Seadmete hange, paigaldus
Põltsamaa Linna , toiduainete tööstus,reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine , laiendamine II etapp 25000ie Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia ; Seadmete ( aeratsioon, mudatöötlus, järelsetiti eelpuhastusvõre)  hange ja paigaldus, protsessi häälestus..
metallkonstruktsioonide valmistamine ja  paigaldus,
Paide linna kanalisatsioonipumplate rajamine Torustiku ja toruarmatuuri paigaldus, seadmete paigaldus.
Põltsamaa Valla puhastusjaamad Võõrmuda vastuvõtusõlme rajamine,
Aseri linna reoveepuhastusjaama rajamine 2300 ie Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia., seadmete hange, paigaldus, tehnoloogiliste torustike paigaldus, protsessi häälestamine.
Vändra asula reoveepuhastusjaama  rekonstrueerimine  4300 ie Seadmed reovee eeltöötlemiseks; aeratsiooniseadmed , mudakäitlusseadmed. Hange ja paigaldus.
Kohila asula reoveepuhastusjaama rajamine   5000 ie Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia, Annuspuhasti rajamine, tehnoloogiliste seadmete paigaldus, protsessi tehnoloogiline häälestamine
Loksa linna reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine  10000 ie Tööprojekti koostamine- osa tehnoloogia Seadmete hange ja paigaldus, tehnoloogiliste torustike paigaldus, protsessi tehnoloogiline häälesamine
OÜ Estover Juustutööstus , Kaarlijärve reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine II etapp  18000 ie Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia, Seadmete hange ja paigaldus, tehnoloogiliste torustike paigaldus, protsessi tehnoloogiline häälesamine
Haljala asula ,AS Viru Õlu reoveepuhastusjaama rajamine 22000 ie Tehnoloogiliste seadmete, torustik paigaldus, protsessi (SBR protsess) tehnoloogiline häälestmaine
Ääsmäe asula reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine  1900 ie Tööprojekti koostamine; osa tehnoloogia, Tehnoloogiliste seadmete, torustik paigaldus, protsessi tehnoloogiline häälestmaine
AS E-Piim piimatööstuse flotatsioonisõlme rekonstrueerimine Tööprojekti koostamine , seadmete hange, tehnoloogiliste seadmete, torustik paigaldus
Rakvere linna Jäätmekäitlusjaama komposteerimisseadmete hange Muda komposteerimisseadmete hange, Aunkomposteerimistehnoloogia juurutamine
Kambja asula Reoveepuhastusjaama rekonstrueeirmine 750 ie Tööprojekti koostamine- osa tehnoloogia (SBR tehnoloogia) Seadmete hange ja paigaldus, tehnoloogiliste torustike paigaldus, protsessi tehnoloogiline häälesamine
Viljandi Linna reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine 40000 ie Mudakäitluse rekonstrueerimine. Seadmete valmistamine ja paigaldus, torustiku paigaldus
Põltsamaa Valla purgimissõlme rajamine Tööprojekt . Seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus
Väätsa asula RVP rajamine  750 ie  Tööprojekti koostamine- osa tehnoloogia. Seadmete hange ja paigaldus, tehnoloogiliste torustike paigaldus, protsessi tehnoloogiline häälesamine
Tallinn Vesi AS reoveepuhastusjaama mudatöötlussõlme rekonstrueerimine Tööprojekti koostamine, tsentrifuugi D5LX hange, paigaldus, häälestus; vanade seadmete ümberpaigaldus, torustiku paigaldus
Võsupere -Palmse külade reoveepuhastusjaama rajamine 280 ie Tööprojekti koostamine, seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus, protsessi häälestamine
Mustla asula reoveepuhastusjaama rajamine 650 ie Seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus, protsessi häälestamine
Gauja, Incukalns Parish, Läti reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine 1650 ie Tehnoloogilise projekti koostamine, aeratsiooniseadmete hange ja paigaldus, protsessi häälestamine
Stora Enso Eesti AS; Imavere Saeveski Imavere Saeveski platsivee pumpla ja kogumismahuti rekonstrueerimistööd. Seadmete torustiku projekt ja paigaldus
Jõgeva Veevärk AS; Jõgeva linna reoveepuhasti renoveerimine (projektvõimsus 8000 IE)  Tehnoloogiline lahendus, SBR protsessimahuti uute seadmete hange , paigaldus, protsessi häälestus
AS Saku Maja , Roobuka pumpla-purgla rajamine  Purgla võreseadme hange, seadmete, torustiku paigaldus
AS Kose Vesi- Kose asula reoveepuhasti rekonstrueerimine-laiendamine (2500 iE) Tehnoloogiliste seadmete, torustike paigaldus
AS Emajõe Veevärk- Vinni regionaalne reoveepuhasti rajamine ehitustööd ( 2000 ie) Tehnoloogiliste seadmete, torustike paigaldus
AS Tallinna Vesi- Mudatöötlussõlme rekonstrueerimine, uute mudatihendusseadmete hange ja paigaldus Tööprojekti koostamine, seadmete hange tehnoloogiliste torustike paigaldus, seadmete käivitus ja häälestus
AS Kose Vesi -Oru asula reoveepuhasti rajamine ( 600 IE) Tehnoloogiliste torustike ja seadmete paigaldus, käivitus ja protsessi häälestus
AS Põltsamaa Vesi – Põltsamaa Reoveepuhasti rekonstrueerimine-laiendamine ( reostuskoormus 30000 IE) Seadmete hange ja paigaldus, tehnoloogiliste torustike paigaldus, seadmete käivitamine, protsessi häälestus
Ugala Teatri rekonstrueerimistööd, Tellija Nordecon AS Metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus
Endla Teatri rekonstrueerimistööd, Tellija Silindia Ehitus AS Metallpiirete, käsipuude valmistamine ja paigaldus, metallkonstruktsioonid
AS HansaCandle küünlaliini rajamine Parafiinimahutite valmistamine
Kompaktreoveepuhasti rajamine, Tellija BC Engineering (Läti) r/v metallmahutite valmistamine 2,5*2,5*10m; 2,5*2,5*12 m