image Ääsmäe RVP image Põltsamaa RVP

VÄNDRA REOVEEPUHASTI,  PÄRNUMAA

Vändra

 

Asukoht Vändra Alevik, Pärnumaa
Puhasti omanik Vändra Alevivalitsus
Operaator AS Vändra MP
Ehitatud 2011 ( AS Merko Ehitus)
Projekt AS Terrat

Reovee iseloom: Olmereovesi Vändra asulast ja toiduaine tööstus; Reostuskoormus 4300 ie

Dimensioneeritud näitajad maksimaalne

Reovee hulk 650  m3/d        max 975 m3/d70-100  m3/h
BHT7 260 kg/d
Üldlämmastik 52 kgN/l
Üldfosfor 11,7  kgP/l

Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus: Automaatne kruvivõre , liivapüünis ; Kombiseade Eco-Comby 20

Aktivmudapuhastus :

Protsessimahuti kogumaht (1 liin) Vtot= 1400 m3; sellest aeroobne V aer = 807 m3

Aeratsioon:  Bioreaktor Celpox -955 HE   3 kompl

N- eraldusmeetod: Nitrifikatsioon- denitrifikatsioon

P- eraldusmeetod: Bio-P; koagulantsadestus

 Järelsetiti: Setiti pindala  V=  62 m2

Mudatöötlus:

Mudatihendi D=4 m; (gravitatsiooniline tihendamine, kuni ca 3,5-4 % kuivainet).

Muda tahendamine tsentrifuugiga ANDRITZ D2N ; 60 kgKA/h

Komposteerimine kompostiväljakul BACKHUS 16,30

Reovee puhastus ( 2014):

Reovesi puhastusse Reovee hulk 300  m3/d ( max 1500 m3/d)
Puhastatud vesi  (2014) KHT 44 mg/l
BHT7 6 mg/l
Hõljum 20-24 mg/l
Üldlämmastik 6,2  mgN/l
Üldfosfor 0,5 mgP/l
Energiakulu RVP kokku 0,76 kWh/m3