image Vändra RVP

ÄÄSMÄE  REOVEEPUHASTI,  HARJUMAA

Ääsmäe

Asukoht  Ääsmäe alevik, Harjumaa
Puhasti omanik AS KOVEK
Operaator AS KOVEK
Ehitatud 2014 ( AS Nordecon)
Projekt AS J.I.T.

Reovee iseloom

Olmereovesi Ääsmäe asulast 720 ie

Tööstuse heitvesi kuni 1180 ie

Kokku reostuskoormus 1900 ie

Dimensioneeritud näitajad

Reovee hulk 100 m3/d10-15  m3/h
BHT7  124 kg/d
Üldlämmastik 11,5 kgN/l
Üldfosfor 1,7  kgP/l

Tehnoloogia

Reovee eelpuhastus: Automaatne kruvivõre

Aktivmudapuhastus :

Protsessimahuti kogumaht (1 liin) Vtot= 310 m3

Sellest V aer = 190 m3

Aeratsiooniseadmed : Bioreaktor Celpox -955    1 kompl

N- eraldusmeetord : Nitrifikatsioon-Denitrifikatsioon

P- eraldusmeetod; Bio-P; koagulantsadestus

Järelsetiti: Setiti pindala       40 m2

Mudatöötlus: Aereeritav muda kogumis-tihendusmahuti( ca 1,8-2,2 % kuivainet).

Muda äravedu paakautoga

Reovee puhastus ( 2014):

Reovesi puhastusse Reovee hulk 60  m3/d ( max 1100 m3/d)
BHT7 788-1200  mg/l           47-72 kg/d
Hõljum 1050 mg/l
Üldlämmastik 141  mgN/l      8,5 kgN/l
Üldfosfor 24 mgP/l         1,5 kgP/l
Puhastatud vesi  (2014) BHT7 5-8 mg/l
Hõljum 5-20 mg/l
Üldlämmastik 9-11 mgN/l
Üldfosfor 0,6-3,0 mgP/l