Tehtud tööd


KONSULTATSIOON JA PROJEKTEERIMINE
Rakvere Linna RVP Niitjate bakterite elimineeerimine klooritöötlusega – konsultatsioon, tööstuslikud katsetuse läbiviimine
Paide Linna RVP Niitjate bakterite massilise arenemise põhjuste selgitamine kontaktselektsiooniga l- mudelkatse
Rapla Linna RVP Niitjate bakterite massilise arenemise peatamine klooritöötlemisega- konsultatsioon, tööstuslikud katsetuse läbiviimine
Kõrgessaare, Visakoosa RVP Kõrgessaare Viskoosa RVP rekonstrueerimine – tehnoloogia täiustamine Nitrifik; Bio-P protsess
OÜ Watkins kalatööstus, reovee töötlemine Reove lokaalpuhastus – tehnoloogilise projekti koostamine
AS Dagotar kalatööstus, reovee töötlemine Reove lokaalpuhasti – tehnoloogilise projekti koostamine
AS Maseko kalatööstus, reovee töötlemine Reove lokaalpuhasti  – tehnoloogilise projekti koostamine
Priportovo Sadam ( Ukraina) mudatöötlussõlm tehnoloogia edasiarendus – aeroobne stabilisatsioon- tehnoloogilise projekti koostamine
Rakvere Linna RVP Aktiivmudapuhastus, Bio-P protsess – konsultatsioon
Tori-Selja Piimaühistu, Selja Juustutööstus RVP 5000 ie Aktiivmudapuhastuse rekonstrueerimine- tööprojekti koostamine
Rakvere Piiritusetehas, Moe tööstus Praagavee eelpuhastuse tehnoloogia- tööstuslike katsetuste kava, läbiviimine
AS Biodiesel Paldiski, tootmise jääkvee puhastusseadmed eelprojekti koostamine
Aravete RVP, Järvamaa RVP mudatöötluse rekonstrueerimiskava
Ambla Vald , Järvamaa Ambla Valla biolagunevate jäätmete käitlemine- arenduskava koostamine
Põltsamaa Valla väikepuhastid Lustivere, Esku asula Reoveepuhastite rekonstrueerimise eelprojekti koostamine
Bar linna (Ukraina) RVP rekonstrueerimine Tehnoloogilise projekti koostamine
Ukrainka linna ( Ukraina) RVP rekonstrueerimine 13 000 ie  aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine, tehnoloogilise eskiisprojekti koostamine
Pervomaiski reoveepuhasti rekonstrueerimine 50000 ie Tehnoloogilise eelprojekti koostamine, eeltöötluse tööprojekti koostamine
Aseri aleviku reoveepuhasti rajamine 2300 ie Tehnoloogilise tööprojekti koostamine
Põltsamaa Linna RVP rekonstrueerimine 25 000 ie Bioloogiline aktiivmudapuhastus – tehnoloogilise tööprojekti koostamine
Kohila linna reoveepuhasti rekonstrueerimine 5000 ie Tööprojekti koostamine- osa tehnoloogia
Loksa linna reoveepuhasti rekonstrueerimine 4000 ie Tööprojekti koostamine- osa tehnoloogia
OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus, Kaarlijärve reoveepuhasti rekonstrueerimine 18 000 ie Tööprojekti koostamine- osa tehnoloogia

 

 

REOVEEPUHASTUSJAAMADE REKONSTRUEERIMINE

Lustivere RVP bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus
Tartu Linna RVP bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus
Järvakandi asula RVP bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine, seadmete hange
lamellseparaatori paigaldus, elektri ja automaatikatööd.
Haljala asula , AS Viru Õlu RVP bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine, seadmete hange
lamellseparaatori paigaldus, elektri ja automaatikatööd.
Põltsamaa Meierei Rannu Juustutööstuse RVP bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus
OÜ Viru Kalatööstus Reovee eeltöötlusseadmete ( flotatsiooniseadmete) paigaldus, protsessi häälestus
Vändra asula RVP Seadmed reovee eeltöötlemiseks; aeratsiooniseadmed , mudakäitlusseadmed. Hange ja paigaldus.
Ääsmäe RVP rek bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus.
Valkla Hooldekodu kanalisatsioonipumpla seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus, elektri ja automaatikatööd
Kupiskise linna RVP rek ( Leedu) bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus.
Painküla AS Werol Tehased RVP rek bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus.
Tallinna linna Õitse tn kanalisatsioonipumpla seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus
Kiviõli asula peapumbajaama rek seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus, elektri ja automaatikatööd
Kõrgessaare Vald Viskoosa asula, kalatööstuse RVP rek 12500 ie bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueerimine seadmete hange ja paigaldus.elektri ja automaatikatööd
Nõo asula RVP bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine seadmete hange ja paigaldus
Põltsamaa, Lossi tn pumpla rek seadmete hange ja paigaldus, torustiku paigaldus, elektri ja automaatikatööd
Priportovo linna RVP (Ukraina) mudatöötluse rek 16 000 ie seadmete hange ja paigaldus
Illitsevski linna RVP ( Ukraina) bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine seadmete hange ja paigaldus.
Põltsamaa Linna RVP rek I etapp 16 000 ie bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine seadmete hange ja paigaldus.
Järelsetiti rekonstrueerimine, seadmete paigaldus
mudatöötlusseadmete ( dekantertsentrifuug) hange, paigaldus, häälestamine.
metallkonstruktsioonide paigaldus , Elektri ja automaatikatööd
Rockhammari Paberitööstuse RVP rek aeratsiooniseadmete hange , seadmete paigaldus
Duvbacken RVP rekonstrueerimine seadmete hange ja  paigaldus
Tori-selja PÜ RVP  ( MRP-300) bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine seadmete hange ja paigaldus.
Järelsetiti rekonstrueerimine, seadmete paigaldus
metallkonstruktsioonide paigaldus , Elektri ja automaatikatööd
Pärnu Linna RVP mudakäitluse rekonstrueerimine mudatöötlusseadmete ( dekantertsentrifuug) hange, paigaldus, häälestamine.
Mudakäitlusseadmete hange ja paigaldus, konstruktsioonid, torustikud, valmistamine ja paigaldus.
AS Tallinna Vesi RVP Mudatihendustsentrifuugid BSC 3074; Tsentripress CP 3074
Kodila RVP rekonstrueerimine Seadmete hange, paigaldus
Põltsamaa Linna RVP rek II etapp 25000ie Ühtlustusmahuti rajamine, bioloogilise aktiivmudapuhasti rekonstrueeimine, mudakäitlussõlme laiendamine. Seadmete hange ja paigaldus.
mudatöötluse täiustamine , seadmete ( dekantertsentrifuug) hange, paigaldus, häälestamine.
metallkonstruktsioonide paigaldus.
Aseri RVP rajamine 2300 ie Seadmete hange, paigaldus, metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus
Kohila RVP rajamine 5000 ie Annuspuhasti rajamine, tehnoloogiliste seadmete paigaldus
OÜ Põltsamaa Meierei , Kaarlijärve RVP rekonstrueerimine 18000 ie  Seadmete hange ja paigaldus
Loksa Linna RVP rekonstrueerimine 4000 ie Seadmete hange, paigaldus, metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldus